TÔM VIÊN CHIÊN XÙ (500G)

TÔM VIÊN CHIÊN XÙ (500G)

77 customer reviews Sold: 0

178.000 VNĐ

Tên sản phẩm: TÔM VIÊN CHIÊN XÙ

Sản xuất: Quảng Ninh

Đóng gói: 500g/ gói

Thông tin sản phẩm: Được làm từ: Tôm, thịt heo, bột chiên xù, hành, tỏi, tiêu, mắm, muối, đường

Cách sử dụng: Rã đông tự nhiên trước khi sử dụng. Có thể sử dụng tùy mục đích: chiên (rán)…

178.000 VNĐ

Add to cart

Customer reviews
5.00
77 ratings
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
77 reviews for TÔM VIÊN CHIÊN XÙ (500G)
 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Ngon lắm

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

 • 5 out of 5

  Rất ngon , ủng hộ thêm

Write a customer review

Add a review

Good quality.The product is firmly packed.Good service.Very well worth the money.Very fast delivery.